Buitenplaats Ketelhaven

De Onderduiker De Onderduiker is een freelance journalist die zich bereid heeft verklaard artikelen voor onze website te schrijven. Mogelijk dat gebeurtenissen en roddels van de Buitenplaats voldoende indruk op hem of haar kunnen maken om ook hier artikelen over te schrijven. Inhoudelijk is De Onderduiker vrij om te schrijven over alles wat op haar of zijn pad komt.

Wij hopen dan ook dat u zijn artikelen weet te waarderen.

Overigens roepen wij ook anderen op een bijdrage aan onze website te leveren, of het nu foto’s, berichten en/of roddels zijn, alles is welkom. De enige restrictie is het behouden van fatsoen en respect naar  medebewoners en mensen en personen in het algemeen.

Indien u een foto of een bericht wil plaatsen kunt u dat mailen naar fotos@buitenplaatsketelhaven.nl

KPN heeft een aanbieding, Buitengebied 4G, die ook voor de Buitenplaats aantrekkelijk kan zijn.

Internet Buitengebied KPN

Buitengebied 4G

Een oplossing voor traag internet

Woon jij in een buitengebied? En heb je traag of geen internet? Dan kan Internet Buitengebied van de KPN ook een oplossing zijn! Hiermee internet je snel en stabiel in en rondom het huis via het mobiele 4G Netwerk van KPN.

Onbeperkt internetten met Sneller Internet Buitengebied 4G

Lees verder...

Rechtsvorm, Stichting of Vereniging is een moeilijke keuze, omgeven door juridische consequenties.

Een stichting is ook in Nederland een rechtspersoon die wordt opgericht bij notariële akte, door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen.

Een vereniging heeft leden, een stichting niet. Dit laatste is bij wet geregeld. Hebben bepaalde personen binnen een stichting een rol die op dat van een lid lijkt, dan overtreedt de stichting de wet. Daarnaast is een vereniging in de praktijk democratischer dan een stichting. Een vereniging moet een Algemene Ledenvergadering hebben. Een stichting kan geen Algemene Ledenvergadering hebben en is om deze reden doorgaans slagvaardiger dan een vereniging.

Stichtingsbestuurders worden door het bestuur gekozen. Bij een vereniging benoemen de leden een bestuur dat verantwoording aan hen aflegt. Een stichting heeft geen leden die het bestuur controleren en hoeft zich niet bij een algemene ledenvergadering te verantwoorden.

Eisen aan statuten van een stichting zijn anders dan die van een formele vereniging. Statuten van een vereniging kunnen alleen door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. Bij een stichting kan dit door het bestuur of door de Rechtbank.

De werking van de stichting: Lees verder...

Let op! Dit betekend niet dat het gratis is, het kost alleen het normale telefoontarief.

Wanneer u het alternatief nummer belt, worden de kosten van het 0900 nummer vermeden.

telefoon

Naam / 0900-nummer / Alternatief nummer

1. 12move 0900 040498 / 030 -2483500
2. 1800 nummerinformatie Vodafone / 1800
3. 1888 nummerinformatie KPN / 1888 1820
4. Abel Telecom 0900 2352235 / 0513 -68 21 09
5. ABN Amro 0900 0024 / 010 -241 1720
6. ABN-AMRO Creditcardsaldo 0900 8016 / 010 -2411720
7. Abonnementenland 0900 22 65 263 / 0251 -257924 Lees verder...