Buitenplaats Ketelhaven

Is het park Buitenhof verkocht!

Het is 29 maart 2019, het gonst op park de Buitenhof in Flevoland, van het nieuws dat een projectontwikkelaar uit Zeeland het park heeft gekocht. Op de sociale media wordt er uitgebreid over bericht, de WhatsApp groepen en contacten staan onder hoogspanning. De een weet nog meer als de ander en spreekt zijn verontwaardiging daar over uit, is het bestuur nu helemaal gek en hoe komen ze erbij dat zonder deelnemersbevraging te doen? Is er nog wat aan te doen of staan ze voor een voldongen feit en hebben ze het maar te accepteren.

Lees verder...

EUJe kan natuurlijk geen subsidie aanvragen, hoe dom kan je zijn. Nee heb je en ja kan je krijgen.

Laat de gemeente of provincie zich maar inspannen om de Europese POP3 aan te vragen of van toepassing verklaren op de vernieuwing van een waterleidingsysteem. Het is een soort van plattelandsontwikkeling die door gemeente of provincie gedragen dient te worden, zij zijn immers dwingend verantwoordelijk voor de drinkwater kwaliteit en gezondheid van al hun burgers.

Lees verder...

Zijn er nog vragenNiet vaak een vergadering meegemaakt waar Hypocrisie of naïviteit zo hoogtij vierde. Ongelooflijk dat een vergadering zo belust is op ranzige details van een bestuurscrisis. Het niveau is beschamend en amateuristisch. Inhoudelijke discussie wat betreft bestuurlijke kwaliteiten wordt nauwelijks gevoerd en regelmatig wordt de discussie door bestuurders richting persoonlijke aantijgingen gestuurd. Onbeschoft, respectloos en armetierig zijn zo wat kwalificaties die onvoldoende recht doen aan de gevoerde discussies die met misplaatste argumenten gevoerd wordt. Persoonlijke aantijgingen van een zogenaamd ondersteunend bestuurslid zijn buiten proportioneel in een vergadering waar gepoogd wordt persoonlijke aanvallen en discussies in de kiem te smoren. Het feit dat betreffend persoon na minimaal 20 jaar de Nederlandse taal niet eigen is, kan niet als excuses aangevoerd worden.

De pennen zijn geslepen

Lees verder...

Drinkwater wet, wie is verantwoordelijk voor de water voorziening

De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening
Artikel 2

  1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
  2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 5

  1. Onze Minister stelt voor elk drinkwaterbedrijf (Vitens) een distributiegebied vast, waarbinnen de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf de exclusieve bevoegdheid en plicht, overeenkomstig artikel 8, tot het leveren van drinkwater heeft.

Lees verder...

Wanneer privé personen de wet willen raadplegen is er een handige website van het rijk die daar in voorziet.

overheid.nlOp http://wetten.overheid.nl/ kunt u veel wetten terug vinden.

Als iemand bijvoorbeeld roept dat bestuursrecht artikel 5 van kracht is dan is dat eenvoudig op te vragen, en kunt u zelf kennis nemen van de onzin die er soms door anderen uitgesproken wordt.