Buitenplaats Informatie

Dat kan maar hoe werkt het omzetten?

Er zijn een aantal vereisten te voldoen als je een stichting wilt omzetten in een vereniging. Door de omzetting wordt het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigd, alleen de juridische structuur en vorm veranderen. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet onroerende goed op naam van de stichting te leveren aan de vereniging. Het kadaster dient alleen bijgewerkt te worden.

De motivatie om een stichting om te zetten naar een vereniging kan zijn dat het verenigingsmodel betere garanties biedt voor het bewaken van de eigen koers en democratische mogelijkheden zoals een jaarvergadering der leden.

Besluit tot omzetting rechtsvorm

Lees verder...

Reserves en voorzieningen worden in het taalgebruik vaak door elkaar gebruikt, als men spreekt over het vermogen van verenigingen of stichtingen. Het verschil zit hem in dat reserves tot het eigen vermogen zijn gaan behoren en dat voorzieningen onder vreemd vermogen vallen.

Klinkt allemaal heel ingewikkeld maar dat is het niet. Makkelijk gezegd: van een dalende voorziening wordt een vereniging of stichting je niet armer, van een dalende reserve wel. Wijzigingen in reserves zie je dan ook terug op de balans onder baten en lasten, waar wijzigingen/fluctuaties in je voorzieningen enkel op de balans zichtbaar zijn. Opgemerkt dient te worden dat de jaarlijkse dotatie/toevoeging aan je voorzieningen natuurlijk wel terug ziet in je exploitatie. Lees verder...

Komende deelnemersvergadering moet helaas op de Buitenplaats opnieuw een nieuw bestuur gekozen worden. Mijn complimenten gaan uit naar het overgebleven bestuur dat zij in ieder geval de honneurs blijven waarnemen.

Deelnemers c.q. bewoners worden dan ook dringend gevraagd zich aan te melden om bestuurlijk een bijdrage te leveren, aanmelden kan zoals altijd gewoon nog bij de stichting [<== klik].

Het komende bestuur zal geen eenvoudige taak krijgen en het natuurlijk niet voor iedereen goed kunnen doen, maar laat dat u vooral niet weerhouden u voor een bestuursfunctie aan te melden.

In tegenstelling wat veel Nederlanders doen zijn wij niet naar een meubelboulevard geweest, maar hebben met Rederij Veerman uit Kampen een tochtje over het Ketelmeer gemaakt. De rondvaartboot lag bij de kade al op ons te wachten.

KadeEr waren veel meer passagiers als dat wij verwacht hadden, het was zelfs geheel volgeboekt. Toen de passagiers allemaal binnen waren was het een gezellige boel. Na het voorstellen aan de aanwezige medepassagiers aan tafel, ontspon zich spontaan een aantal gesprekken. Adressen werden uitgewisseld. De schipper Bezoekersruimtewas kundig in het manoeuvreren met het schip, haast op de vierkante meter  kon hij het schip de ligplaats doen verlaten. Zonder schommelingen of ernstige hinder van het lawaai van motoren, zette het schip vaart richting IJsseloog. Onderweg was het wisselend bewolkt dus hadden wij na dagen eindelijk weer eens redelijk weer en gelukkig geen regen of mist. Langs de rivierkant waren vogels en allerhande andere dieren in de weer, zij namen praktisch geen notie van hetgeen wat voorbij voer. In de verte was de brug over de IJssel al zichtbaar. Naderbij gekomen kon men goed zien wat een prachtig kunstwerk het was, imposant en elegant te gelijk. Lees verder...

IJsvogelAls je oplet zie je aan de waterkant op de Buitenplaats een ijsvogel, een prachtig vogeltje met mooie kleuren.

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een waterminnende vogel uit de familie van ijsvogels (Alcedinidae). Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. Alcedo atthis is de enige ijsvogelsoort die tot in noordelijk Europa voorkomt inclusief Nederland en België, althans de ondersoort Alcedo atthis ispida. De meeste ijsvogels leven in de tropen.[bron?]

De ijsvogel is een typische viseter (piscivoor) en is dus sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromende wateren. In het grootste deel van het verspreidingsgebied is de soort algemeen, maar in sommige gebieden wordt de ijsvogel met uitsterven bedreigd.

Foto rechts van het Internet, navolgende min of meer onscherpe foto’s op het park genomen.

Zoals wij eerder berichte lijkt Windplan Groen nu toch vaste vormen aan te nemen.

De planning voor de plaatsing van de windmolens lijkt vooral Villapark Ketelhaven te treffen. Wij hebben van bewoners van het Villapark een brandbrief mogen ontvangen. De afstand van de hoek van Buitenplaats (huisje 20 etc.) tot aan het de plaatsingszone is groter dan 500 meter. Hoeveel er dan overblijft van de gemelde 47 DB is niet duidelijk, wat wel overblijft is de horizon vervuiling die aanzienlijk is. Wat betreft eventuele slagschaduw is het belangrijk te weten welke hoogte de molens exact krijgen, in de zomer zal er geen probleem zijn in de winter zou het door een laagstaande zon wel slagschaduw problemen kunnen opleveren.

Wat betreft de economische motieven om de molens niet te willen is de argumentatie nogal eenzijdig, er zijn voor een ieder mogelijkheden te investeren in windmolens. Het is ons niet bekend of er specifiek voor dit Windplan een inschrijving voor investeerders is.

Indien u bezwaar maakt is het van belang dat u zo mogelijk de exacte gegevens, voor u als bezwaarmaker, kent.

Welke argumentatie u ook heeft, het Windplan lijkt net als luchthaven Lelystad een gelopen race. Protesten en valide argumenten worden in het algemeen genegeerd en zelden gehonoreerd. De politiek in Nederland is de laatste jaren net een stoomwals, valide argumenten en bewust onjuist verspreide informatie is voor politiek Nederland nooit aanleiding een slecht en/of leugenachtig plan een halt toe te roepen.

Beste bewoners Buitenplaats,

Windplan GroenOnlangs is de nieuwsbrief van Windplan Groen (waar Windpark Hanze onderdeel van uitmaakt) verschenen, deze brengen we graag onder uw aandacht, zie bijlage. Tevens is de publicatie uit de Staatscourant bijgevoegd ter informatie. 

U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomsten die de Minister van Economische Zaken samen met de initiatiefnemers en andere betrokkenen organiseert.
Die bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 30 oktober 2017: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 te Lelystad;
  • woensdag 1 november 2017: Voorhof, Akkerhof 3 te Biddinghuizen;
  • dinsdag 7 november 2017: Open Hof, De Zuid 2 te Dronten.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatieavond is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn deskundige medewerkers aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Windpark Hanze,
Manon Lankhuijzen

Dit Windplan heeft invloed op de directe omgeving van de Buitenplaats, dus als u informatie wil of commentaar wil geven ga dan naar de informatie avond! Klik op afbeelding voor een vergroting daarvan.

Het is belachelijk dat postNL niet OP! de Buitenplaats post en pakketten bezorgt.

Wat betreft pakketten kan men van een leverancier eisen dat hij een andere vervoerder gebruikt, omdat je anders het artikel niet afneemt. Met post ligt dat ingewikkelder.

Helaas heeft het bestuur daar niet eerder tijd voor gehad en/of geen actieve actie op ondernomen, misschien dat een privaat actie nu op zijn plaats is.

Op kort termijn zullen wij contact met de postNL opnemen waarom deze uitzondering bij ons op het park van toepassing is, zo nodig zullen wij hun wijze op de beloftes die zij aan leveranciers doen.

En als alles niet helpt proberen een actie op sociale media te ontketenen, want wij kunnen ons niet voorstellen dat wij alleen, van dat arrogant handelen van postNL, de dupe van zijn.

Bewoners Albums
IMG_2932.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1326.jpg Greet Meijer
Bernadette (4).JPG Bernadette
Gijs201905042.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Zonopkomst mist Webmaster
Foto van de dag
Mallorca
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 18.204.227.117
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 276
Van welke robots: 0