Nieuws

Erfpacht verandering

Op de toelichtingsavond werden navolgende vragen door mij gesteld.

Wat is mijn persoonlijk belang c.q. voordeel om voor dit voorstel te stemmen?

Antwoord: Geen

Uiteraard is de kostencomponent ook van belang. Wat gaat het u als deelnemer kosten? Dit hebben wij besproken met het bestuur van onze stichting. De volgende kosten, die normaal gesproken ten laste van de individuele deelnemers vallen, zullen eenmalig door de stichting worden voldaan:

• Opmaken volmacht, identificatiekosten,recherchekosten; € 95,00 excl. btw

• Kosten kadastrale recherche€ 25,00 excl. Btw

Per huisje ? Anders is het 112 X 120 = 13440 € excl. BTW

Antwoord: het is per huisje, dus in totaal inderdaad 13440,– euro.

Lees verder...

PostNL lijkt zijn service te verbeteren, na lang zeuren en klachten indienen bij zowel postNL als de opdrachtgevers zoals Bol.com en/of Marktplaats. Deze week werd mij het gewenste pakketje aan de deur uitgereikt door twee postNL medewerkers. Waarbij een van hen de andere duidelijk aan het inwerken was. Zou er dan toch nog hoop aan de horizon zijn, die een normale post en pakket bezorging op het park mogelijk maakt.

Het is een verschrikking, de slechte services die postNL op ons park levert. Dat wij een eigen postbezorging op het park moeten handhaven is ronduit belachelijk. Dat dit tot op heden heeft kunnen gebeuren is natuurlijk ook omdat wij allen te weinig klachten bij postNL indienen. Om te beginnen is er nu een klacht op eigen naam aan postNL verzonden, beter zou zijn als wij gezamenlijk een gebundeld protestklacht bij postNL neerleggen. Indien daar belangstelling voor bestaat kunt u dit per mail info@buitenplaatsketelhaven.nl kenbaar maken. Wij zullen dan voor de groep aangemelde contacten een gezamenlijke klacht samenstellen en deponeren. Onderstaande staat onze klacht als voorbeeld die u zelfstandig ook kan gebruiken.

Onderwerp: Klacht postbezorging

Geachte heer of mevrouw, Lees verder...

Vaak blijken de feiten niet bekend te zijn of worden ze weggemoffeld in statuten en/of reglementen met wollig taalgebruik. Om nu inzicht te geven in democratische verschillen tussen Erfpacht, Vereniging en Stichting nu een kleine opsomming.

Erfpacht

  • Bij erfpacht is de gebruiker eigenaar van zijn grondstuk: NIET WAAR
  • Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de alle kosten altijd gelijk: NIET WAAR
  • Gebruiker is min of meer vrij om gepachte grond te gebruiken: WAAR

Stichting Lees verder...

Zijn er nog vragenNiet vaak een vergadering meegemaakt waar Hypocrisie of naïviteit zo hoogtij vierde. Ongelooflijk dat een vergadering zo belust is op ranzige details van een bestuurscrisis. Het niveau is beschamend en amateuristisch. Inhoudelijke discussie wat betreft bestuurlijke kwaliteiten wordt nauwelijks gevoerd en regelmatig wordt de discussie door bestuurders richting persoonlijke aantijgingen gestuurd. Onbeschoft, respectloos en armetierig zijn zo wat kwalificaties die onvoldoende recht doen aan de gevoerde discussies die met misplaatste argumenten gevoerd wordt. Persoonlijke aantijgingen van een zogenaamd ondersteunend bestuurslid zijn buiten proportioneel in een vergadering waar gepoogd wordt persoonlijke aanvallen en discussies in de kiem te smoren. Het feit dat betreffend persoon na minimaal 20 jaar de Nederlandse taal niet eigen is, kan niet als excuses aangevoerd worden.

De pennen zijn geslepen

Lees verder...

EUJe kan natuurlijk geen subsidie aanvragen, hoe dom kan je zijn. Nee heb je en ja kan je krijgen.

Laat de gemeente of provincie zich maar inspannen om de Europese POP3 aan te vragen of van toepassing verklaren op de vernieuwing van een waterleidingsysteem. Het is een soort van plattelandsontwikkeling die door gemeente of provincie gedragen dient te worden, zij zijn immers dwingend verantwoordelijk voor de drinkwater kwaliteit en gezondheid van al hun burgers.

Lees verder...

Drinkwater wet, wie is verantwoordelijk voor de water voorziening

De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening
Artikel 2

  1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
  2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 5

  1. Onze Minister stelt voor elk drinkwaterbedrijf (Vitens) een distributiegebied vast, waarbinnen de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf de exclusieve bevoegdheid en plicht, overeenkomstig artikel 8, tot het leveren van drinkwater heeft.

Lees verder...

Zonnecollectoren en zonnepanelen.

Zonnecollectoren-en-Zonnepanelen, wanneer omgevingsvergunning nodig?

zonnepanelenWat bepaalt het rendement van uw zonnepanelen?

Wat bepaalt uw rendement? Uw rendement is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die uw zonnepanelen omzetten in stroom en de terugverdientijd van uw investering.

De mogelijkheid bestaat de Btw terug te vragen.

Heeft u uw zonnepanelen na 20 juni 2013 aangeschaft? Of gaat u nog zonnepanelen kopen? Dan kunt u waarschijnlijk de betaalde btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dit scheelt mogelijk in uw kosten.

De Nuon heeft een check mogelijkheid.

Check eerst hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen met de Zonnepanelen Check.  Opvallend is dat de check soms fout uitvalt, dat komt omdat met name veel huizen het dak aan de noordzijde hebben.

Prijsontwikkeling zonnepanelen

Al ruim 60 jaar worden zonnepanelen op grote schaal geproduceerd. Vóór 2012 waren zonnepanelen erg duur. Alleen met behulp van subsidie was het nog enigszins rendabel om zonnepanelen te plaatsen. Ondanks allerhande Europese beperkingen is de afgelopen jaren de prijs van zonnepanelen behoorlijk gedaald.

Bewoners Albums
DSCN1243.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1303.jpg Greet Meijer
Bernadette (11).JPG Bernadette
Sailing Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Haven onder Maanlicht Webmaster
Foto van de dag
Emsland
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 34.204.172.188
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 143
Van welke robots: 0