Drinkwater wet, wie is verantwoordelijk voor de water voorziening

De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening
Artikel 2

  1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
  2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 5

  1. Onze Minister stelt voor elk drinkwaterbedrijf (Vitens) een distributiegebied vast, waarbinnen de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf de exclusieve bevoegdheid en plicht, overeenkomstig artikel 8, tot het leveren van drinkwater heeft.


Artikel 8

  1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf is verplicht, binnen het voor zijn bedrijf vastgestelde distributiegebied, aan degene, die daarom verzoekt, een aanbod te doen om die persoon te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde leidingnet.
  2. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf is voorts verplicht, binnen het voor zijn bedrijf vastgestelde distributiegebied, aan degene, die daarom verzoekt, een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem beheerde leidingnet aan die persoon drinkwater te leveren.
  3. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert voorwaarden die redelijk, transparant en niet discriminerend zijn.
  4. In het belang van de openbare drinkwatervoorziening kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het eerste tot en met derde lid.

Waarom zou iemand uit eigen middelen een waterleiding bekostigen?

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
greet (21).JPG
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.236.83.14
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 157
Van welke robots: 0