Wat is erfpacht?

In Nederland staat een groot aantal huizen niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Erfpacht is een recht dat het midden houdt tussen eigendom en huur. Het geeft exclusief recht op het gebruik van een onroerende zaak, meestal een stuk grond. Bron: Eigenhuis.nl

Erfpachtcanon

De erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond een vergoeding, de erfpachtcanon. Hij mag daarvoor de grond en de daarop staande woning gebruiken alsof hij eigenaar is. Er kan sprake zijn van gemeentelijke erfpacht of particuliere erfpacht. Bron: Eigenhuis.nl

Ter informatie m.b.t. Erfpacht, in het kort, een eerder uitgebracht Notarieel advies;

Van erfpachtrechten naar eigendom
Een vereniging kan ervoor kiezen de bloot eigendom van een perceel grond waarop een
erfpachtrecht rust over te dragen aan een erfpachter. Dat heeft tot gevolg dat de erfpachter de
volledige eigendom van de grond krijgt. terwijl de vereniging niet langer gerechtigd is tot de
grond. Bij de overdracht van de bloot eigendom zal de verkrijger overdrachtsbelasting
verschuldigd zijn over de waarde van de bloot eigendom.
Om als vereniging greep te kunnen houden op het gehele terrein kunnen bij de overdracht van
de bloot eigendom erfdienstbaarheden en/of (kwalitatieve) verplichtingen worden gevestigd
bijvoorbeeld voor wat betreft het onderhoud van de percelen en de verplichting voor iedere
eigenaar zich te houden aan eventuele parkreglementen, een en ander in combinatie met een
kettingbeding zodat de verplichtingen ook moeten worden opgelegd aan (een) opvolgende
eigena(a)r(en). Daarnaast kan worden gedacht aan een verplicht lidmaatschap van een
vereniging die de gemeenschappelijke voorzieningen onderhoudt. Men kan overigens een
dergelijk “verplicht` lidmaatschap weigeren, maar dat betekent niet dat mensen die weigeren
lid te worden van de vereniging ook kunnen weigeren mee te betalen aan de kosten van het
onderhoud terwijl zij wel gebruik maken van die voorzieningen.

Wijzigen erfpachtvoorwaarden inzake BANCAIRE richtlijn
Een andere optie is het wijzigen en actualiseren van de erfpachtvoorwaarden. Aangezien de
erfpacht al eeuwigdurend is en de canon in de meeste gevallen al is afgekocht, zal het
wijzigen van de erfpachtvoorwaarden waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de
overdrachtsbelasting (bij gelijk blijven van de hoogte van de canon). Dit zal echter wel met de
Belastingdienst moeten worden afgestemd.
Het wijzigen van erfpachtvoorwaarden moet bij notariële akte. Iedere erfpachter voor wie de
erfpachtvoorwaarden worden gewijzigd zal apart daarvoor een notariële akte van conversie
moeten ondertekenen.

Bestaande hypotheken
Zowel bij de overdracht van de bloot eigendom van een perceel grond aan een erfpachter als
bij het wijzigen van de erfpachtvoorwaarden is de medewerking van de
hypotheekhouder/bank nodig indien het betreffende perceel is belast met een hypotheek. Dit
zal erop neerkomen dat er opnieuw een hypotheekrecht moet worden gevestigd op de “volle
eigendom” respectievelijk het nieuwe erfpachtrecht.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
IMG-20181023-WA0002.jpg
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.229.142.91
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 181
Van welke robots: 0