Op de informatie website www.verenigingen.nl kunt u in gewone taal lezen wat de verschillen zijn tussen vereniging en stichting is. Het is met name de democratische rechten die een lid automatisch heeft, die de keuze tussen stichting en vereniging nadrukkelijk naar de vereniging doet doorslaan. Omdat uw rechten dan het best beschermd kunnen worden, namelijk door uzelf en niet door een al dan niet democratisch tot stand gekomen (klein) bestuur.

Helaas is er op www.verenigingen.nl niet iets te vinden over bestuursstijlen. Daarom navolgend een kleine, mogelijk arbitraire, toelichting.

 • Autoritair
  • Bestuurd zonder echte inspraak of overleg
  • Houdt strikte controle middels het geven van instructies.
  • Bewaakt doelbewust de uitvoering van al het werk
  • Geeft geen verantwoordelijkheden en minimale informatie aan de belanghebbende m.b.t. voortgang van zaken

Een effect van deze autoritaire bestuursstijl is toenemende agressie, vijandigheid, destructieve neigingen naar de aldus gevonden zondebokken toe, zijn directe gevolgen naar een autoritair beleid.

Een onder vorm van de autoritaire bestuursstijl noemt men wel de patriarchale stijl. De leider van deze  stijl, zal voorstellen doen i.p.v. bevelen te geven en laat reacties toe. Het blijft echter duidelijk dat alle beslissingen toch door het bestuur genomen zullen worden. Een dergelijke wijze van bestuur ondermijnt het vertrouwen en heeft een negatieve invloed op alle belanghebbende.

 • Democratisch bestuursstijl.
  • Bestuurd na overleg en inspraak
  • Geeft medewerkers eigen verantwoordelijkheid
  • Laat na uitvoering werkzaamheden zich door verantwoordelijke informeren.
  • Geeft vooraf en/of gevraagd alle informatie die benodigd is voor het uitvoeren van een taak.

Deze stijl wordt ook wel participatief (een ieder betrokken) bestuur genoemd. Er wordt gestreefd naar draagvlak voor gezamenlijke beslissingen, invloed van medewerkers op de besluitvorming en zelfcontrole en initiatief van medewerkers. Een bestuurder is meer begeleider of coördinator. Democratisch bestuur leidt tot een aantal gewenste effecten zoals, tevredenheid met het bestuur en gevoerd beleid plus de benodigde betrokkenheid.

Mocht u dus binnenkort een beslissing aangaande voorliggende zaken hebben, herinner dan de informatie die u hier is gegeven.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
Thuringen
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.221.159.255
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 269
Van welke robots: 0