Die notulen zoals zij nu zijn afgeleverd, zijn een aanfluiting van goed bestuur.

Betreffende notuliste heeft het eerder perfect gedaan maar de notulen zijn klaarblijkelijk herschreven onder verantwoordelijkheid van het huidige bestuur en met nadruk onder verantwoording van voorzitter en secretaris. Inhoudelijk worden er conclusies getrokken in plaats van geplaatste vragen en opmerkingen te notuleren. Wie dit bedacht, heeft waarschijnlijk geen/weinig dan wel verkeerde bestuurservaring.

  • Inhoudelijke vragen en opmerkingen m.b.t. erfpacht, waar zijn ze?
  • Aanmerkingen over voorstellen over wijziging van statuten, waar zijn de aanmerkingen? 
  • Geconstateerde tekortkomingen in het financiele verslag, waar zijn de opmerkingen?

De constatering over het NIET eigenaar zijn van huis en grond, wordt in de nieuwsbrief als bekend afgedaan. Een lachertje, zelfs een bestuurslid die vele jaren in het bestuur acteerde was niet van het nu genoemde statuten artikel op de hoogte want hij verwees op de vergadering naar een schrijven waar zou staan dat de pachters het huis mochten bouwen en dus naar zijn conclusie eigenaar zou zijn. DIT IS DUS NIET HET GEVAL Afhankelijke van toekomstige erfpacht ontwikkelingen zal ik een waarschuwing plaatsen voor mogelijke toekomstige kopers van gebakken lucht c.q. gebruiksrecht van een woning op de Buitenplaats.

Een brevet van onvermogen, iets anders kan ik het niet vinden.

Bewoners Albums
DSCN1243.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1303.jpg Greet Meijer
Bernadette (11).JPG Bernadette
Sailing Photoman
10.jpg NN geen auteur opgegeven.
Haven onder Maanlicht Webmaster
Foto van de dag
sneeuw 27-02-2013_60.jpg
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 44.213.60.33
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 157
Van welke robots: 0