Wederom stapt er een bestuurslid op. Dat opnieuw over persoonlijke omstandigheden gesproken wordt is jammer en onwenselijk, op die wijze kan de raadgevende vergadering zich geen oordeel vellen over mogelijke bestuurlijke omstandigheden die tot dit besluit hebben geleid. Dit is ook niet de eerste bestuurder van dit bestuur maar alweer de tweede bestuurder, ook zogezegd wegens persoonlijke omstandigheden, die opstapt. Het is m.i. niet gewenst om de eigenaren niet over beweegredenen te informeren, wat is er op tegen om duidelijk te benoemen waarom er van een verder bestuurslidmaatschap wordt afgezien. Zelf heb ik dat openlijk wel gedaan omdat ik vond dat het duidelijkheid zou verschaffen. Dat de vergadering heeft goedgekeurd dat slechts drie personen noodzakelijk zijn voor een bestuur is natuurlijk ondoordacht en zelfs als niet wenselijk te kwalificeren. Er wordt blijkbaar niet goed nagedacht wat de consequenties daarvan zijn, de huidige situatie van slechts een twee mans bestuur is daar direct een gevolg van. Zolang er geen eigenaren zich aanmelden om deel te nemen aan het bestuur, zal het niet beter worden.

Daarom mijn oproep aan eigenaren, meldt u aan als verkiesbaar bestuurslid. Het park heeft een slagvaardig bestuur  hard nodig, dus meldt u aan!

Bewoners Albums
DSCN1243.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1303.jpg Greet Meijer
Bernadette (11).JPG Bernadette
Sailing Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Haven onder Maanlicht Webmaster
Foto van de dag
greet (31).JPG
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 34.204.172.188
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 143
Van welke robots: 0