Rioolafvoer

De rioolafvoer is al langer een punt wat aandacht behoeft, er zijn meerdere mogelijkheden die toepasbaar zijn. Opnieuw zijn het de kosten en uw keus wat de oplossing zal zijn.

De oplossing kan per huis, groep huizen of voor het gehele park gezocht worden. Deze mogelijkheden vat men samen onder de naam collectief zuiveringssysteem.

Andere mogelijkheid zou zijn bestaand systeem op te waarderen zodat het weer naar behoren functioneert, of men besteed het uit aan een bedrijf die de gehele verantwoordelijkheid daarvoor tot zich neemt, of men laat in eigen beheer een selfsupporting rioolsysteem over het park aanleggen.

Belangrijke vraag is in alle gevallen, zijn er Europese subsidies te verwachten? 

Zijn er landelijke subsidies te verwachten?

Zijn er provinciale subsidies te verwachten? Zou haast wel moeten, zie lijst!