EUJe kan natuurlijk geen subsidie aanvragen, hoe dom kan je zijn. Nee heb je en ja kan je krijgen.

Laat de gemeente of provincie zich maar inspannen om de Europese POP3 aan te vragen of van toepassing verklaren op de vernieuwing van een waterleidingsysteem. Het is een soort van plattelandsontwikkeling die door gemeente of provincie gedragen dient te worden, zij zijn immers dwingend verantwoordelijk voor de drinkwater kwaliteit en gezondheid van al hun burgers.

Samen met de Drinkwater wet is er een Drinkwaterbesluit:
Monstername en analyse:
  • Volgens Ministeriële regeling
  • Frequentie om 6 maanden
  • Indien accommodatie max. 7 maanden in gebruik 1 x per jaar!
  • Aantal ook volgens ministeriële regeling
Totaal aantal tappunten

van de collectieve
installatie *
Bijbehorend aantal
meetpunten
Tot 50 2
51 – 100 4
100 – 200 6
201 – 400 8
401 – 801 10

 

De vraag is natuurlijk wordt deze verplichte monstername ook overal toegepast? Het zou natuurlijk normaal zijn dat voorafgaand aan mogelijk wijzigingen aan watersystemen dat men onderzoekt wat de kwaliteit van betreffende installatie is en wat de rechtspositie is van de eigenaar die het onder beheer heeft. Het waterbedrijf c.q. beheerder is tot aan de watermeter verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw drinkwater.  Zoals het er nu lijkt zou er, wanneer de eigenaar geen waterleidingbedrijf is, spraken moeten zijn van uitzonderingspositie. Alhoewel niet duidelijk is welke invloed ouden rechten en afspraken hier aan bijdragen.
Betekend dit nu dat een eigen investering gerechtvaardigd is?
Men moet zich dan realiseren dat wanneer het project stadium voorbereiding wordt beëindigd, er geen mogelijkheid meer bestaat voor dat project nog Europese subsidie voor aan te vragen. 
 
 
 
Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
Emsland
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.236.83.14
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 152
Van welke robots: 0