overlast

Hemelwater (regen) afvoer

De afvoer van hemelwater is op het park onderbelicht, het is mogelijk dat deels het probleem van water in kruipruimtes van huizen door ons zelf wordt veroorzaakt.

Gelet op de verandering van het weer is het een noodzakelijkheid geworden na te denken hoe om te gaan met afvoer van hemelwater (regen). Dat niet overal een goede afvoer van water aan de orde is, kan men zien na een fikse regenbui. Overal staan plassen water en waarschijnlijk lopen kruipruimtes dan vol(ler). Bewoner zouden dit zelf kunnen onderzoeken door voor en na (± 30 min.) een regenbui het waterpeil onder het huis te controleren. Door capillaire werking wordt vocht omhoog gezogen. Het vocht verdampt en condenseert vervolgens tegen uw vloer, die koud en vochtig wordt. Hierdoor wordt uw huis ook vochtig en kil, een plek waar huismijt en schimmels goed gedijen. Daarbij is vocht de grootste vijand van ieder gebouw. Het verkort de levensduur ervan. Redenen genoeg om daar aandacht voor te hebben. Op kort termijn kunnen bewoners zelf oplossingen toepassen, er zijn meerdere oplossingen maar het blijft behelpen.

Een oplossing zou zijn om op het moment dat de andere (drinkwater, riool) watersystemen worden aangepakt, gelijktijdig een afvoersysteem voor het regenwater te installeren c.q. toe te passen. Dat betekend een tweede waterafvoer buizenstelsel wat afgevoerd wordt richting een openbaar kanaal, waar de bewoners dan hun eigen regenpijpen op kunnen aansluiten.

Aanvullend zou er in het park een drainageplan in werking gesteld kunnen worden, waarbij met name de lager gelegen delen voorzien worden van drainage afvoer. Het gevolg is opnieuw een drogere leef omgeving voor de bewoners van het park.

Het is zelfs mogelijk dit overtollige water in tanken op te slaan en door bewoners te laten gebruiken voor alle water behoeftes die niet voedsel gerelateerd zijn.

U ziet er is veel mogelijk en soms zelfs verplicht, welke oplossingen gekozen zal ongetwijfeld mede bepaald worden door de financiële haalbaarheid toch vraagt de eigen gezondheid soms financiële offers.

Er is mogelijk een subsidie beschikbaar, dat zal bij de gemeente en/of het waterschap geïnformeerd moeten worden:

Recht op Subsidie regenwater

De subsidie regenwater wordt verstrekt aan mensen die hun regenwaterafvoer loskoppelen van het riool. Er bestaat een landelijke subsidie voor deze stap. Niet alleen het riool maar ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt bespaart, de tuin krijgt indien gewenst door de loskoppeling het regenwater terug waardoor ook hiervoor geen gezuiverd water meer voor gebruikt hoeft te worden. Buiten de landelijke subsidies bestaan er ook regionale subsidies die ter aansporing worden aangeboden aan mensen die hun regenwaterafvoer hebben losgekoppeld. Niet alle regio’s doen aan deze stimuleringsactie mee, informeer daarom vooraf bij de gemeente of het waterschap waar u onder valt.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
greet (28).JPG
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.236.83.14
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 152
Van welke robots: 0