Vaak blijken de feiten niet bekend te zijn of worden ze weggemoffeld in statuten en/of reglementen met wollig taalgebruik. Om nu inzicht te geven in democratische verschillen tussen Erfpacht, Vereniging en Stichting nu een kleine opsomming.

Erfpacht

 • Bij erfpacht is de gebruiker eigenaar van zijn grondstuk: NIET WAAR
 • Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de alle kosten altijd gelijk: NIET WAAR
 • Gebruiker is min of meer vrij om gepachte grond te gebruiken: WAAR

Stichting

 • Bij een stichting zijn er deelnemers/leden die stemrecht hebben: NIET WAAR
 • Een stichting bestuur moet handelen naar een deelnemersvergadering besluit: NIET WAAR
 • Een stichting bestuur moet worden gekozen: NIET WAAR
 • Het bestuur van een stichting kan zelfstandig statuten wijzigen: WAAR
 • Bij verkoop van het onroerende goederen van een stichting kan het bestuur zelfstandig een besluit tot verkoop nemen: WAAR
 • Het bestuur van een stichting kan zelfstandig de stichting opheffen: WAAR

Vereniging

 • Een vereniging heeft leden met stemrecht: WAAR
 • Een verenigingsbestuur moet handelen naar een ledenvergadering besluit: WAAR
 • Een verenigingsbestuur moet door leden gekozen worden: WAAR
 • Een verenigingsbestuur kan zelfstandig een besluit tot verkoop nemen: NIET WAAR
 • Een verenigingsbestuur kan zelfstandig statuten wijzigen: NIET WAAR
 • Bij verkoop van het onroerende goederen van een vereniging kan het bestuur zelfstandig een besluit tot verkoop nemen: NIET WAAR
 • Het bestuur van een vereniging kan zelfstandig de vereniging opheffen: NIET WAAR

Wat toepasbaar is voor een specifieke situatie kan makkelijk beoordeeld worden.

 • Indien democratische besluitvorming wenselijk is, kan de keuze alleen een vereniging zijn.
 • Wil men zonder inspraak kunnen besturen, dan is alleen de stichting een optie.

Om een rechtspersoon te kunnen wijzigen zijn er juridische stappen noodzakelijk, ook dient er met de belasting een afspraak te worden gemaakt. Het is niet automatisch zo dat de belasting een vordering oplegt. Op zich weegt een bepaald bedrag zeker op tegen de zekerheid die men aan deelnemers c.q. leden kan verschaffen.

De keuze is, welk rechtspersoon men kiest.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
IMG_2938.jpg
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.229.142.91
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 180
Van welke robots: 0