Buitenplaats Ketelhaven

Als gevolg van een bezoek aan notaris de Jongh uit Dronten kan ik melden dat de notaris mij gerust kon stellen m.b.t. eigenaarschap van ons huisje op de Buitenplaats.

Wij pachten slechts de onderliggende grond. Het huisje is van de eigenaar.

Klinkt heel logisch, maar tot op heden vond ik de informatie daaromtrent onduidelijk.

Lees voordat u eventueel nieuwe erfpachtvoorwaarden accepteert goed het voorgelegde voorstel.

Lees verder...

Zomertijd en een nieuwe compact camera. De Ricoh GR niet het geëigende model voor macro fotografie.

Van insecten hier lokaal absoluut geen gebrek, zoals deze hommel duidelijk maakt.

Vanaf heden zal ik de echte namen van personen gebruiken en niet meer verwijzen naar bestuurlijke functies. Het bestuur vindt het blijkbaar nodig mij met naam van zaken te beschuldigen waar ik wel bij betrokken was maar niet zelfstandig opereerde.

De groep bezorgde deelnemers is nota bene onder mede verantwoordelijkheid van huidige voorzitter Sjaak van Velzen opgericht. Was hij het niet die riep het huidig bestuur moet weg, ze moeten er allemaal uit?

Daarom ben ik aantijgingen nu zat en zal deze publiekelijk en op naam beantwoorden. Tevens zal ik mijn artikel aangaande de perikelen op de Buitenplaats verder dagelijks bijwerken en publiceren. 

Die notulen zoals zij nu zijn afgeleverd, zijn een aanfluiting van goed bestuur.

Betreffende notuliste heeft het eerder perfect gedaan maar de notulen zijn klaarblijkelijk herschreven onder verantwoordelijkheid van het huidige bestuur en met nadruk onder verantwoording van voorzitter en secretaris. Inhoudelijk worden er conclusies getrokken in plaats van geplaatste vragen en opmerkingen te notuleren. Wie dit bedacht, heeft waarschijnlijk geen/weinig dan wel verkeerde bestuurservaring.

  • Inhoudelijke vragen en opmerkingen m.b.t. erfpacht, waar zijn ze?
  • Aanmerkingen over voorstellen over wijziging van statuten, waar zijn de aanmerkingen? 
  • Geconstateerde tekortkomingen in het financiele verslag, waar zijn de opmerkingen?

De constatering over het NIET eigenaar zijn van huis en grond, wordt in de nieuwsbrief als bekend afgedaan. Een lachertje, zelfs een bestuurslid die vele jaren in het bestuur acteerde was niet van het nu genoemde statuten artikel op de hoogte want hij verwees op de vergadering naar een schrijven waar zou staan dat de pachters het huis mochten bouwen en dus naar zijn conclusie eigenaar zou zijn. DIT IS DUS NIET HET GEVAL Afhankelijke van toekomstige erfpacht ontwikkelingen zal ik een waarschuwing plaatsen voor mogelijke toekomstige kopers van gebakken lucht c.q. gebruiksrecht van een woning op de Buitenplaats.

Een brevet van onvermogen, iets anders kan ik het niet vinden.

Het voorjaar is er weer en het nieuwe leven dient zich aan.

Ganzenkoppel met jongen

Op de Vossemeerdijk lopend zagen wij deze koppels al met hun jonge kuikens.

Ganzekoppels

Wij zijn in de havenkom in afwachting van het zwanen paar wat verleden jaar daar jongen hebben groot gebracht. Helaas zijn ze nog niet begonnen. Zij komen langs en inspecteren de oever maar vinden het klaarblijkelijk niet goed genoeg.

Bewoners Albums

DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster

Foto van de dag

sneeuw 27-02-2013_12.jpg

Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken

Uw IP-adres is: 3.236.83.14
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 151
Van welke robots: 0