Buitenplaats Ketelhaven

Zomertijd en een nieuwe compact camera. De Ricoh GR niet het geëigende model voor macro fotografie.

Van insecten hier lokaal absoluut geen gebrek, zoals deze hommel duidelijk maakt.

Vanaf heden zal ik de echte namen van personen gebruiken en niet meer verwijzen naar bestuurlijke functies. Het bestuur vindt het blijkbaar nodig mij met naam van zaken te beschuldigen waar ik wel bij betrokken was maar niet zelfstandig opereerde.

De groep bezorgde deelnemers is nota bene onder mede verantwoordelijkheid van huidige voorzitter Sjaak van Velzen opgericht. Was hij het niet die riep het huidig bestuur moet weg, ze moeten er allemaal uit?

Daarom ben ik aantijgingen nu zat en zal deze publiekelijk en op naam beantwoorden. Tevens zal ik mijn artikel aangaande de perikelen op de Buitenplaats verder dagelijks bijwerken en publiceren. 

Die notulen zoals zij nu zijn afgeleverd, zijn een aanfluiting van goed bestuur.

Betreffende notuliste heeft het eerder perfect gedaan maar de notulen zijn klaarblijkelijk herschreven onder verantwoordelijkheid van het huidige bestuur en met nadruk onder verantwoording van voorzitter en secretaris. Inhoudelijk worden er conclusies getrokken in plaats van geplaatste vragen en opmerkingen te notuleren. Wie dit bedacht, heeft waarschijnlijk geen/weinig dan wel verkeerde bestuurservaring.

  • Inhoudelijke vragen en opmerkingen m.b.t. erfpacht, waar zijn ze?
  • Aanmerkingen over voorstellen over wijziging van statuten, waar zijn de aanmerkingen? 
  • Geconstateerde tekortkomingen in het financiele verslag, waar zijn de opmerkingen?

De constatering over het NIET eigenaar zijn van huis en grond, wordt in de nieuwsbrief als bekend afgedaan. Een lachertje, zelfs een bestuurslid die vele jaren in het bestuur acteerde was niet van het nu genoemde statuten artikel op de hoogte want hij verwees op de vergadering naar een schrijven waar zou staan dat de pachters het huis mochten bouwen en dus naar zijn conclusie eigenaar zou zijn. DIT IS DUS NIET HET GEVAL Afhankelijke van toekomstige erfpacht ontwikkelingen zal ik een waarschuwing plaatsen voor mogelijke toekomstige kopers van gebakken lucht c.q. gebruiksrecht van een woning op de Buitenplaats.

Een brevet van onvermogen, iets anders kan ik het niet vinden.

Het voorjaar is er weer en het nieuwe leven dient zich aan.

Ganzenkoppel met jongen

Op de Vossemeerdijk lopend zagen wij deze koppels al met hun jonge kuikens.

Ganzekoppels

Wij zijn in de havenkom in afwachting van het zwanen paar wat verleden jaar daar jongen hebben groot gebracht. Helaas zijn ze nog niet begonnen. Zij komen langs en inspecteren de oever maar vinden het klaarblijkelijk niet goed genoeg.

Recht van koop, naast een erfpacht constructie.

Recht van koop

Het is de erfpachter toegestaan het bloot eigendom te verwerven voor een bedrag van twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,00 arbitrair). Van dit voornemen tot koop van het bloot eigendom, zal erfpachter mededeling moeten doen aan de (Vereniging – Stichting) Buitenplaats Ketelhaven, die daarna zorg zal dragen voor het opmaken van de ter zake benodigde notariële akte.

De kosten verbonden aan die betreffende komen voor rekening van de koper.

Als commissie hebben we eerst vastgesteld, dat we als eigenaren van onze woningen uiteindelijk allemaal in de situatie zullen komen, dat ons huis te koop zal worden aangeboden.

Niemand is dan geholpen met een lang verkooptraject of met problemen van de financiering bij de kopende partij.

Met deze vaststelling, van de erfpachtcommissie, zal iedereen het wel eens zijn.

Een huidige erfpachter moet dus “diep in de buidel tasten” om de grond tot zich te nemen.

Deze conclusie is in ieder geval voorbarig omdat het niet gespecificeerd wordt, wat en hoeveel dan wel uit die zogenaamde buidel moet komen.

Mogelijk dat er een verkeerde veronderstelling aan ten grondslag ligt. Er wordt al snel gesproken dat de belasting zus of zo, zonder ooit contact te hebben gehad met de belasting.

De oplossing is zo eenvoudig.

Geef iedere huiseigenaar een kooprecht van de grond. Een kooprecht voor het moment dat de eigenaar daar behoefte aan heeft en neem dit op in de statuten of de erfpachtovereenkomst. Lees verder...

Een deelnemer A.v.D. wees mij er op dat Utrecht op grote schaal laat zien dat het van deze tijd is om erfpacht om te zetten in eigendom. De kosten daarvoor vallen mee en worden per transactie betaald, niets gemeenschappelijks gewoon ieder voor zich.

De gevolgen voor de WOZ vallen ook mee, de WOZ is de vrije verkoopwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

Allemaal positieve berichten die elke nadelige beschouwing als onnodig misleidend afdoet. Kijk zelf en informeer uzelf over de mogelijkheden die kennelijk ook aan ons geboden kunnen worden.

 

Bewoners Albums

IMG_2932.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1326.jpg Greet Meijer
Bernadette (4).JPG Bernadette
Gijs201905042.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Zonopkomst mist Webmaster

Foto van de dag

greet (18).JPG

Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken

Uw IP-adres is: 18.204.227.117
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 283
Van welke robots: 0