Buitenplaats Ketelhaven

EUJe kan natuurlijk geen subsidie aanvragen, hoe dom kan je zijn. Nee heb je en ja kan je krijgen.

Laat de gemeente of provincie zich maar inspannen om de Europese POP3 aan te vragen of van toepassing verklaren op de vernieuwing van een waterleidingsysteem. Het is een soort van plattelandsontwikkeling die door gemeente of provincie gedragen dient te worden, zij zijn immers dwingend verantwoordelijk voor de drinkwater kwaliteit en gezondheid van al hun burgers.

Lees verder...

Drinkwater wet, wie is verantwoordelijk voor de water voorziening

De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening
Artikel 2

  1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
  2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 5

  1. Onze Minister stelt voor elk drinkwaterbedrijf (Vitens) een distributiegebied vast, waarbinnen de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf de exclusieve bevoegdheid en plicht, overeenkomstig artikel 8, tot het leveren van drinkwater heeft.

Lees verder...

Zonnecollectoren en zonnepanelen.

Zonnecollectoren-en-Zonnepanelen, wanneer omgevingsvergunning nodig?

zonnepanelenWat bepaalt het rendement van uw zonnepanelen?

Wat bepaalt uw rendement? Uw rendement is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die uw zonnepanelen omzetten in stroom en de terugverdientijd van uw investering.

De mogelijkheid bestaat de Btw terug te vragen.

Heeft u uw zonnepanelen na 20 juni 2013 aangeschaft? Of gaat u nog zonnepanelen kopen? Dan kunt u waarschijnlijk de betaalde btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dit scheelt mogelijk in uw kosten.

De Nuon heeft een check mogelijkheid.

Check eerst hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen met de Zonnepanelen Check.  Opvallend is dat de check soms fout uitvalt, dat komt omdat met name veel huizen het dak aan de noordzijde hebben.

Prijsontwikkeling zonnepanelen

Al ruim 60 jaar worden zonnepanelen op grote schaal geproduceerd. Vóór 2012 waren zonnepanelen erg duur. Alleen met behulp van subsidie was het nog enigszins rendabel om zonnepanelen te plaatsen. Ondanks allerhande Europese beperkingen is de afgelopen jaren de prijs van zonnepanelen behoorlijk gedaald.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een onafhankelijke instantie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. De kosten daarvan zijn momenteel ongeveer 150 €.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet een instantie onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een functie te kunnen krijgen in een bestuur is het soms, afhankelijk van de functie, verstandig om een VOG te vragen.

Als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie krijgt u in het algemeen in ieder geval een VOG.

Dat kan maar hoe werkt het omzetten?

Er zijn een aantal vereisten te voldoen als je een stichting wilt omzetten in een vereniging. Door de omzetting wordt het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigd, alleen de juridische structuur en vorm veranderen. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet onroerende goed op naam van de stichting te leveren aan de vereniging. Het kadaster dient alleen bijgewerkt te worden.

De motivatie om een stichting om te zetten naar een vereniging kan zijn dat het verenigingsmodel betere garanties biedt voor het bewaken van de eigen koers en democratische mogelijkheden zoals een jaarvergadering der leden.

Besluit tot omzetting rechtsvorm

Lees verder...

Reserves en voorzieningen worden in het taalgebruik vaak door elkaar gebruikt, als men spreekt over het vermogen van verenigingen of stichtingen. Het verschil zit hem in dat reserves tot het eigen vermogen zijn gaan behoren en dat voorzieningen onder vreemd vermogen vallen.

Klinkt allemaal heel ingewikkeld maar dat is het niet. Makkelijk gezegd: van een dalende voorziening wordt een vereniging of stichting je niet armer, van een dalende reserve wel. Wijzigingen in reserves zie je dan ook terug op de balans onder baten en lasten, waar wijzigingen/fluctuaties in je voorzieningen enkel op de balans zichtbaar zijn. Opgemerkt dient te worden dat de jaarlijkse dotatie/toevoeging aan je voorzieningen natuurlijk wel terug ziet in je exploitatie. Lees verder...

Komende deelnemersvergadering moet helaas op de Buitenplaats opnieuw een nieuw bestuur gekozen worden. Mijn complimenten gaan uit naar het overgebleven bestuur dat zij in ieder geval de honneurs blijven waarnemen.

Deelnemers c.q. bewoners worden dan ook dringend gevraagd zich aan te melden om bestuurlijk een bijdrage te leveren, aanmelden kan zoals altijd gewoon nog bij de stichting [<== klik].

Het komende bestuur zal geen eenvoudige taak krijgen en het natuurlijk niet voor iedereen goed kunnen doen, maar laat dat u vooral niet weerhouden u voor een bestuursfunctie aan te melden.

Bewoners Albums

DSCN1243.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1303.jpg Greet Meijer
Bernadette (11).JPG Bernadette
Sailing Photoman
10.jpg NN geen auteur opgegeven.
Haven onder Maanlicht Webmaster

Foto van de dag

IMG-20181023-WA0002.jpg

Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken

Uw IP-adres is: 44.213.60.33
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 159
Van welke robots: 0