Buitenplaats Ketelhaven

Het waterschap en de provincie hebben de bodemdalingen van Flevoland in kaart gebracht. Het landelijk gebied zal de komende 40 jaar met 40 tot 80 centimeter zakken. Dat is een forsere daling dan verwacht.  

De bodemverzakkingen waren al in 1968 voorzien toen Flevoland ingepolderd werd, maar die voorspellingen zijn inmiddels achterhaald. De niveaus zijn nu dusdanig als het eindniveau dat destijds ingeschat werd. Bodemdalingen ontstaan doordat bij het weghalen van water, de bodem indroogt en dus krimpt. Die grond gaat dan harder drukken. Dit geldt voor heel Flevoland. Volgens het NTIG-TNO is de verlaging van het polderpeil bij die gronddaling de grootste boosdoener.

Hoe om te gaan met de grondverzakking op het park.

Lees verder...

Komt u, 15 oktober 14:00 uur, ook naar de deelnemers-vergadering van de Buitenplaats.
Volgens het bestuur wordt u op de vergadering uitgebreid, door een Notaris, geïnformeerd over erfpacht zaken die ook u aangaan.

democratie

Maak gebruik van uw democratisch recht en laat u mening op de vergadering horen.

Vergadering word gehouden in:

  • Landsend
  • Vossemeerdijk 25
  • 8251 PM Dronten

Afgelopen week 2e week september 2016, kregen wij op de Buitenplaats een verontrustend bericht van een deelnemer dat er problemen binnen het bestuur waren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, de penningmeester Dick Burger lijkt bij de komende vergadering op te stappen. Wat de redenen zijn voor Dick Burger en het bestuur om uit elkaar te gaan is aan hen, helaas zijn er intussen verschillende e-mails verzonden en ontvangen die niemand iets goeds brengen en als onverstandig betiteld kunnen worden. Het is dan ook jammer dat een en ander zo gelopen is. Er gaan veel geruchten over het park die een vervelende vergadering in oktober doet vermoeden, ik hoop dat iedereen zijn verstand gebruikt en weet dat besturen altijd een ondankbare taak is die zelden tot ieders tevredenheid kan worden uitgevoerd. Om het democratisch te laten verlopen zou het prettig zijn als er een ruime opkomst van deelnemers op de vergadering 15 oktober aanwezig zal zijn. 

Persoonlijk wil ik Dick Burger bedanken voor zijn jarenlange inzet en wens hem een goede toekomst tegemoet.

Hemelwater (regen) afvoer

De afvoer van hemelwater is op het park onderbelicht, het is mogelijk dat deels het probleem van water in kruipruimtes van huizen door ons zelf wordt veroorzaakt.

Gelet op de verandering van het weer is het een noodzakelijkheid geworden na te denken hoe om te gaan met afvoer van hemelwater (regen). Dat niet overal een goede afvoer van water aan de orde is, kan men zien na een fikse regenbui. Overal staan plassen water en waarschijnlijk lopen kruipruimtes dan vol(ler). Bewoner zouden dit zelf kunnen onderzoeken door voor en na (± 30 min.) een regenbui het waterpeil onder het huis te controleren. Door capillaire werking wordt vocht omhoog gezogen. Het vocht verdampt en condenseert vervolgens tegen uw vloer, die koud en vochtig wordt. Hierdoor wordt uw huis ook vochtig en kil, een plek waar huismijt en schimmels goed gedijen. Daarbij is vocht de grootste vijand van ieder gebouw. Het verkort de levensduur ervan. Redenen genoeg om daar aandacht voor te hebben. Op kort termijn kunnen bewoners zelf oplossingen toepassen, er zijn meerdere oplossingen maar het blijft behelpen.

Een oplossing zou zijn om op het moment dat de andere (drinkwater, riool) watersystemen worden aangepakt, gelijktijdig een afvoersysteem voor het regenwater te installeren c.q. toe te passen. Dat betekend een tweede waterafvoer buizenstelsel wat afgevoerd wordt richting een openbaar kanaal, waar de bewoners dan hun eigen regenpijpen op kunnen aansluiten.

Aanvullend zou er in het park een drainageplan in werking gesteld kunnen worden, waarbij met name de lager gelegen delen voorzien worden van drainage afvoer. Het gevolg is opnieuw een drogere leef omgeving voor de bewoners van het park.

Het is zelfs mogelijk dit overtollige water in tanken op te slaan en door bewoners te laten gebruiken voor alle water behoeftes die niet voedsel gerelateerd zijn.

U ziet er is veel mogelijk en soms zelfs verplicht, welke oplossingen gekozen zal ongetwijfeld mede bepaald worden door de financiële haalbaarheid toch vraagt de eigen gezondheid soms financiële offers.

Er is mogelijk een subsidie beschikbaar, dat zal bij de gemeente en/of het waterschap geïnformeerd moeten worden:

Recht op Subsidie regenwater

De subsidie regenwater wordt verstrekt aan mensen die hun regenwaterafvoer loskoppelen van het riool. Er bestaat een landelijke subsidie voor deze stap. Niet alleen het riool maar ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt bespaart, de tuin krijgt indien gewenst door de loskoppeling het regenwater terug waardoor ook hiervoor geen gezuiverd water meer voor gebruikt hoeft te worden. Buiten de landelijke subsidies bestaan er ook regionale subsidies die ter aansporing worden aangeboden aan mensen die hun regenwaterafvoer hebben losgekoppeld. Niet alle regio’s doen aan deze stimuleringsactie mee, informeer daarom vooraf bij de gemeente of het waterschap waar u onder valt.

Rioolafvoer

De rioolafvoer is al langer een punt wat aandacht behoeft, er zijn meerdere mogelijkheden die toepasbaar zijn. Opnieuw zijn het de kosten en uw keus wat de oplossing zal zijn.

De oplossing kan per huis, groep huizen of voor het gehele park gezocht worden. Deze mogelijkheden vat men samen onder de naam collectief zuiveringssysteem.

Andere mogelijkheid zou zijn bestaand systeem op te waarderen zodat het weer naar behoren functioneert, of men besteed het uit aan een bedrijf die de gehele verantwoordelijkheid daarvoor tot zich neemt, of men laat in eigen beheer een selfsupporting rioolsysteem over het park aanleggen.

Belangrijke vraag is in alle gevallen, zijn er Europese subsidies te verwachten? 

Zijn er landelijke subsidies te verwachten?

Zijn er provinciale subsidies te verwachten? Zou haast wel moeten, zie lijst! 

Private

Privacy op het Internet is belangrijk maar wordt door overheden en grote bedrijven volledig genegeerd.
Gebruik een zoekmachine die niet uw gegevens opslaat en uw adres voor advertenties laat gebruiken. 

Uw zoek opdrachten op Google maken een profiel van u aan, waarop adverteerders u prompt met advertenties overladen.

Ongevraagd en ongewenst! 

Lees verder...

Afgelopen twee weken was het net de tropen op de Buitenplaats Ketelhaven, pfff wat een hitte.

Van morgens vroeg tot avonds laat met een prachtige zonsondergang, op de dag een verkoelend uitzicht vanaf de dijk, het was en bleef voortdurend warm. Fietsen en wandelen kon in de morgen, middags was het dom weg te warm om wat dan ook te doen. Nu mopperen wij Hollanders al gauw op het weer, maar dit was te gek.

Bewoners Albums

DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster

Foto van de dag

Ondergaande zon
Ondergaande zon

Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken

Uw IP-adres is: 3.236.97.49
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 229
Van welke robots: 0